Erfahrungen & Bewertungen zu Modelleisenbahn-Shop

Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

In verband met de distributie van elektrische en elektronische apparatuur zijn we verplicht om uw aandacht te vestigen op het volgende:
Alle elektrische apparaten die in particuliere huishoudens kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd met het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes.


  
Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes betekent dat oude apparaten apart van het ongesorteerde huisvuil moeten worden ingezameld. Oude apparaten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
Oude batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zitten, moeten daarvan worden gescheiden voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens uit de afgedankte apparatuur.
Voor particuliere huishoudens kan het worden ingeleverd bij de gemeentelijke inzamelpunten van uw stad of gemeente.
 
Neem de bovenstaande instructies in acht.